fbpx

Bij de ene werkgever miste Juliët Stegeman het persoonlijk contact, bij de andere had ze niet altijd het gevoel dat ze van toegevoegde waarde kon zijn voor de maatschappij. Als Adviseur Zorg & Veiligheid van SureCare komt dit samen.

Van accountmanager bij een bedrijf in de grafische vormgeving naar de technische detachering en vervolgens naar SureCare als Adviseur Zorg & Veiligheid. Wie het pad analyseert dat Juliët heeft bewandeld, denkt misschien dat het hele ongewone stappen zijn in haar werkzame leven. Maar wie het vergrootglas pakt, ziet dat het helemaal geen onlogisch route is die ze heeft afgelegd.

Dat zit zo: haar moeder heeft altijd in de zorg gewerkt en ook aan huis een dagbesteding gehad voor mensen met een verstandelijke beperking. Die konden weleens uit hun slof schieten, vertelt Juliët. Laat agressie en veiligheid nu net de speerpunten zijn waarop SureCare zich focust. ,,Bij SureCare kan ik mijn competenties, het contact leggen en verbinding maken met mensen, combineren met wat ik van huis uit heb meekregen: de zorg.”

Juliët ademt veiligheid. Door de complexere zorgvraag en de toename van agressie in de zorg vindt zij dat zorgverleners hun werk op een prettige en vooral veilige manier moeten kunnen uitvoeren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de cliënten en patiënten ook zij moeten veiligheid ervaren. Ongeacht de situatie. De expertise van Juliët en SureCare moet hieraan bijdragen.

Oplossing zoeken

In haar rol als Adviseur Zorg & Veiligheid vormt ze het eerste aanspreekpunt voor zorginstellingen, zorgbeveiligers en zorgsupport medewerkers. ,,Mijn taak is erachter komen waar de zorginstellingen behoefte aan hebben. Wat speelt er op het gebied van agressie en veiligheid en welke oplossing daar het beste bij past.” Hierin zit Juliët spreekwoordelijk op de stoel van de huisarts; ze adviseert of schrijft een medicijn voor waardoor de patiënt weer opknapt. Aan haar advies hoeft niet te worden getwijfeld.

Ze weet dat binnen elke zorginstelling het onderwerp veiligheid op tafel ligt, in meer of mindere mate. ,,Ik ga graag het gesprek aan met de zorginstelling om te kijken wat er speelt om vervolgens uit te filteren waar SureCare bij kan ondersteunen.” Dan gaat het om onderzoeken aan de achterkant tot de inzet van een zorgbeveiliger en/of een zorgsupport medewerker aan de voorkant.

Juliët legt de puzzel en kijkt wat waar het beste past. ,,Uiteindelijk draait alles om kwaliteit. Ik wil graag dat zorgverleners met veel plezier naar hun werk gaan en cliënten/patiënten gelukkig zijn. Op de lange termijn heeft iedereen daar het meeste aan.” Partnerschap geldt hierin als codewoord. ,,Het liefst leg ik een vijfjarenplan op tafel bij de zorgorganisaties met wie wij samenwerken om zo de veiligheid binnen de zorg structureel te verbeteren.”

Dat past binnen haar ambitie en die is, zegt ze, heel simpel: ,,Een veilige zorg. De cliënten en zorgverleners moeten een veilig gevoel hebben op de plek waar ze wonen en werken. Het moet niet zo zijn dat mensen de zorg verlaten, omdat zij zich onveilig voelen op hun werk. Daar wil ik dé oplossing voor bieden.”